Soláriu

Ceník

VERTIKÁLNÍ TURBO SOLÁRIUM

DOPORUČENÁ DOBA OPALOVÁNÍ 5 – 15 MINUT

1 min./15 Kč

KAŽDÁ DESÁTÁ NÁŠTĚVA ZDARMA!